Powiadomienie – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Informacja – weryfikacja – Kurs CoachówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kursantów „Szkoła Coachów Interpersonalnych:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a następnie przygotowanie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym zadaniem winien być program wyjazdowe szkolenia asertywność

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Kreatywne myślenie w biznesie
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie klientem strategicznym – key account management
 • Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele?


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GOŚCIERADOWA
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŁÓDZKI ODDZIAŁ REGIONALNY
 • POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”
 • STOWARZYSZENIE ŁAŃCUCHÓW
 • FORUM MŁODYCH DYPLOMATÓW
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA GDAŃSKIEJ GASTROENTEROLOGII „ENDOSIGMA”
 • STOWARZYSZENIE „CARITAS CHRYSTI”
 • FUNDACJA ROZWOJU „OPRÓCZ GRANIC”
 • JASIELSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
 • STOWARZYSZENIE „VICTORIA” DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
 • FUNDACJA OPIEKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ SAMARYTANIE
 • SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • STOWARZYSZENIE „NASZE PIOTROWICE”
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM „JERZYK”