Wyjazdy Team Building – Szósty Panel


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów w tym miejscu składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Pogramowej za zaangażowanie na mecenat merytoryczny – podpisano: Szymon Kapica, Julian Kaszkiel, Bogusz Kasprzak i Bazyl Podsiadło

 • Bezpieczne dzieciństwo. Aspekty formalne, kryminologiczne a także społeczne.
 • Cykliczny Kurs Coachów branży IT Spotkania Team Building
 • Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba oraz kierunki zmian.
 • metody techniczne informatyczne w administracji publicznej a także służbie zdrowia
 • Aksjomaty jak również dylematy w życiu oraz twórczości Elizy Orzeszkowej
 • 2. Spotkanie Cykliczne team building Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej
 • Konferencja Jubileuszowa „25 lat Instytutu Nauk o Morzu w Uniwersytecie Szczecińskim”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building – Ustroje współczesnych państw europejskich a także latynoamerykańskich
 • Międzynarodowa Konferencja Diagnostyczno-Szkoleniowa „Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu”. Poznań, 26-27 VI 2015 r.
 • Badania ilościowe a także jakościowe w studiach nad komunikowaniem politycznym
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne „Wpływ prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wiślanego oraz Plan Zarządzania opracowany dla regionu Zalewu Wiślanego na podstawie projektów Lagoon a także ARCH”
 • wielowątkowa Studencko-Doktorancka Kurs Branżowy team building „Człowiek – Woda – Kultura”
 • Young Linguists’ Seminar 3. New Voices in Semantics and Pragmatics
 • XIII Studium Przypadku integracyjne Publicystyczne ENID’14 „Energoelektronika w Nauce a także Dydaktyce 2014”