Literatura dla klientów kursów – symulacje


Bardzo prosimy abiturientów realizowanych u nas wykładów i gier biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie wymienionych poniżej źródeł na szkolenie Symulacje .
Informujemy przy tym, iż opublikowana baza zawiera tytuły wychodzące poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza projektowanych przez Kursantów gier.

  • Budowanie Umiejętności Menedżerskich w Rosnącej Organizacji, Grzegorz Turzeja
  • Szkolenia Techniczne, Łucja Cernowska
  • Urządzenia oświetlenia.
  • Powłoki malarsko-lakiernicze-Przewodnik
  • Wodociągi i kanalizacja
  • Symulacje dla dorosłych – fundamenty teoretyczne
  • Eksploatacja konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych
  • Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe
  • Wybrane zagadnienia z teorii silników cieplnych
  • Rocznik statystyczny 1976
  • Urządzenia telefoniczne w kolejnictwie
  • Leksykon dla mechaników
  • Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie
  • Styczniki energoelektryczne
  • Organizacja systemów komputerów
  • Spektroskopia promieniowania rengenowskiego
  • Niezawodność zasilania energią elektryczną
  • Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji
  • Vademucum rodzinnego kuratora sądowego
  • Chemia organiczna t.2
  • Elementy dźwignic cz.1
  • Haft na tamborku
  • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodników
  • Kodeks drogowy w pytaniach i odpowiedziach
  • Mały leksykon techniczny. Technologia mechaniczna
  • Niezawdność przyrządów półprzewodnikowych
  • Pomiary przyrządów pół-przewodnikowych
  • Systemy mikroprocesowe w automatyce napędu elektrycznego.
  • Quattro Pro Poradnik użytkownika.
  • Side Kick Plus
  • Pizazz plus V.3.0
  • Praktyczny kurs Turbo Pascala./zawiera dyskietkę/. 164str.,23cm.
  • Mała encyklopedia leśna.Wyd.II 638str.,23cm
  • Podstawowe metody analizy demograficznej 235 str.,24 cm
  • Mechanika budowli ujęcie komputerowe T I 352 str., 24 cm
  • Rozrusznik w moim samochodzie 124 str., 20 cm
  • Encyklopedia szkolna. Historia
  • Mega Cad najłatwiejszy profesjonalny program dla tworzenia rysunków technicznychdyskietka 392 str., 24 cm
  • Praktyka kierowania Jak kierować sobą, innymi i firmą 613 str., 24 cm
  • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
  • Maszynoznawstwo dla ZSZ Wyd.VI 284 str., 23 cm
  • Układy logiczne Wyd.IV 287 str., 24 cm
  • Budownictwo drewniane 269 str., 24 cm
  • Zarządzanie w XXI wieku Jak wyprzedzać Japończyków i Chinczyków 107s 20cm
  • Elektrownie Podręczniki akademickie elekrtotechnika Wyd.2 zm. i rozsze. 631s 24cm
  • Internet – Przewodnik użytkownika 695 str,23 cm
  • Elementy rachunkowości wyd 1
  • Leksykon rachunkowości
  • Pompy wirowe odśrodkowe -Teoria,Podstawyprojektowania,energooszczędna eksploatacja 322 str, 24 cm
  • Geografia ekonomiczna, uczniowie szkół średnich, kandydaci na studia Wyd.IV 352 str, 24 cm
  • Psychologia 384 str, 18 cm
  • Przewodnik elektroenergetyka przemysłowegoWyd.IV 458 str, 20 cm
  • Systemy radiokomunikacji ruchomej
  • EDI – elektroniczna wymiana dokumentacji 214 str, 24 cm
  • Pzegląd teoretyczne metaloznawstwa
  • Komentarz do kodeksu cywilnego Księga trzecia Zobowiązania t.2 579s 24cm
  • Historia powszechna – starożytność 567 str,24 cm
  • Rachunkowość finansowa 623s 23cm
  • Krzewy i drzewa ozdobne liściaste i iglaste 136 str, 30 cm
  • The New Encyclopedia Britannica Volume 14
  • LINUX – agresja i ochrona + D -85 514 str, 24 cm
  • Fundamenty geografii ekonomicznej wyd.2zm. 428s 23cm
  • UNIX – programowanie w SHELLU 566 str, 24 cm
  • Optymalizacja serwisów internetowych 412s 24cm