Subwencje na warsztaty z zarządzania


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Program Pomocowy” do merytorycznego etapu dopuszczono niżej wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowej platformy do zarządzania mobilną komunikacją marketingową – warsztaty negocjacyjne
 • stworzenie cyfrowej wyszukiwarki oraz modelu tworzenia rankingów firm – szkolenia z zarządzania czasem
 • Kursy Z Mentoringu W Łodzi – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie oraz promocja portalu cyfrowego umożliwiającego publikację oraz wymianę wiedzy praktycznej – eWiempl – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie portalu elektronicznego RentMania umożliwiającego umieszczanie ofert okresowego wynajmu nieruchomości i sprzętu sportowo-turystycznego – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie, uruchomienie i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – warsztaty interpersonalne
 • przyrost konkurencyjności i osiąganie przewagi konkurencyjnej przez firmę Jarex jako efekt aplikacji nowoczesnego wzornictwa – szkolenia z przywództwa
 • zoptymalizowanie sprzedaży importowej firmy WIT-POL sj poprzez intensyfikację działań – szkolenia ze stresu
 • Adaptacja istniejącego modelu informatycznego w celu uruchomienia usług B2B wspomagających działalność handlową firmy – szkolenia firmowe
 • Badania drogą rozwoju – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – treningi z przywództwa
 • zdiagnozowanie materiałów niepalnych i ich uruchomienie w masowym transporcie pasażerskimPKWiU 361111-3000 – szkolenia firmowe
 • Budowa Inteligentnego Centrum Monitorowania opartego o nowoczesne technologie telekomunikacyjno-informatyczne – szkolenia z delegowania
 • Centrum technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego – szkolenia interpersonalne
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa – szkolenia negocjacyjne
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej metodyki formowania opakowań z tworzyw sztucznych – szkolenia negocjacyjne
 • Ekspansja firmy Dako Art na rynki zagraniczne źródłem progresu pozycji konkurencyjnej firmy – szkolenia z asertywności