Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej liczby dni wypłaca je właściciel firmy, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, pozwalających zbadać wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można zainicjować należyte działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje zwiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a pozostawiony bez leczenia stać się może przyczyną groźniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.