Pomoc pieniężna na warsztaty dla firm


Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Mazowiecki Program Infrastrukturalny” do czwartego etapu zaakceptowano niżej wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie elektronicznych serwisów informacyjno-społecznościowych dla sportów zimowych oraz wspinaczki górskiej – warsztaty zamkniete
 • Szkolenia Dla Sprzedawców – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie platformy elektronicznej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy procesowe dla obywateli – treningi z kreatywności
 • stworzenie portalu wwwwyszukajautopl oraz 5 automatycznych usług związanych z rynkiem nowych samochodów – warsztaty pracownicze
 • stworzenie profesjonalnej usługi cyfrowej – elektronicznej i systemowej platformy (e-pasażu) wspierającej transakcje na rynku budowlanym – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie usługowego procesu On-line wspomagającego automatyzajcę procesów biznesowych i prowadzenie ewidencji bieżącej działności firm – treningi z konfliktów
 • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – warsztaty z zarządzania projektem
 • nowoczesne wzmocnienie usług eksportowych przedsiębiorstwa Mostostal Konin sp z oo – szkolenia HR
 • Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych – szkolenia z konfliktów
 • optymalizacja procesu sprzedaży pomiędzy FDP a współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez platformę elektroniczną – warsztaty firmowe
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych metodyki informatycznych – szkolenia z delegowania
 • Biocentrum Ochota – infrastruktura elektroniczna dla ekspansji strategicznych kierunków biologii i medycyny – warsztaty interpersonalne
 • Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami – treningi biznesowe
 • DesignAlivepl serwis branży planowej – warsztaty sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej linii do wytwarzania szczotek w całości z surowców wtórnych i podlegających w całości recyklingowi – szkolenia HR
 • Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki – szkolenia HR