Dotacje na kursy z zarządzania


Zawiadamiamy że w ramach pogramu unijnego „Pomorski Fundusz Edukacyjny” do trzeciego etapu dostały się następujące granty:

 • stworzenie cyfrowego serwisu zarządzania kontaktami sprzedażowymi wwweLeadspl – treningi negocjacyjne
 • zbudowanie cyfrowej usługi treningu umysłu i dynamizacji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia z obslugi klienta
 • Kursy Dla Liderów w Krakowie – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie platformy oraz uruchomienie e-usługi w postaci systemowego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – treningi biznesowe
 • zbudowanie portalu społecznościowego niskie opłaty – treningi z zarządzania projektem
 • wypracowanie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – szkolenia HR
 • stworzenie usługi dostępu do mobilnego systemu Zarządzania Relacjami z Klientem – CRM – treningi handlowe
 • progres konkurencyjności „FAMUR” SA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych – treningi pracownicze
 • nowoczesne wzmocnienie dla usług eksportowych firmy Koller FH w celu importu biżuterii – szkolenia z zarządzania projektem
 • Adaptacja projektu informatycznego firmy do obsługi zleceń w procesie B2B – warsztaty pracownicze
 • Badania i wdrożenie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – szkolenia z asertywności
 • BeeBoxpl – innowacyjna koncepcja kojarząca zainteresowania i usługi w procedury Multi Video Chat – szkolenia z asertywności
 • (Przyrządy ciekłokrystaliczne) – treningi biznesowe
 • Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej – szkolenia firmowe
 • Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych – warsztaty z przywództwa
 • Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazków Medicalgorithmics Sp z oo oraz zintensyfikowanie zakresu ich ochrony na terytorium UE, USA i Indii – warsztaty z kreatywności
 • E-kandydatpl – zaawansowana platforma zdalna określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów – szkolenia z obslugi klienta