Gry edukacyjne – tezy do pracy dyplomowej


Informujemy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Eksperymentalne zezwala się na następujące tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra zespołowa : „Czarny Wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju” i „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)”
  • symulacja strategiczna – „Adam Mickiewicz: drogi życia- drogi twórczości (1798-1834)” i „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku”
  • symulacja lingwistyczna – „Sport w mediach. Relacje z zawodów sportowych” oraz Symulacje Biznesowe i „”Liryki lozańskie” jako ostatni szept Adama Mickiewicza”
  • symulacja edukacyjna – „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna”” oraz „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • gra kreatywna : „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego” i „Budowa i historia Układu Słonecznego”
  • zabawa zespołowa : „Turystyka myśliwska obcokrajowców na terenie Nadleśnictwa Rudnik” oraz „Portrety kobiet w ocenianych dramatach Gabrieli Zapolskiej”
  • symulacja zespołowa – „Wplyw Karpat na warunki pogodowe terenów przyległych (Polska i Słowacja)” i „Zakony męskie i żeńskie w Polsce i na Bałkanach”
  • zabawa lingwistyczna : „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House”” i „Nazwy trunków serwowanych w wielkopolskich pubach”
  • zabawa słownikowa : „Częstość i długotrałość występowania ocenianych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010” oraz „Al.-Kaida terroryzm globalny”