Dotacje na szkolenia HR


Potwierdzamy że w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Fundusz Edukacyjny” do drugiego etapu przechodzą tu wymienione projekty:

 • stworzenie elektronicznego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – szkolenia HR
 • wypracowanie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – szkolenia sprzedażowe
 • Szkolenia Z Budowania Zaangażowania – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie ogólnonarodowego serwisu gromadzącego informacje dotyczące wszystkich kategorii związanych z pojęciem dom – warsztaty handlowe
 • stworzenie platformy z aukcjami przeprowadzanymi w czasie rzeczywistym – treningi z komunikacji
 • zbudowanie serwisu internetowego rabatujpl umożliwiającego uzyskiwanie grupowych rabatów na aukcje w internecie – warsztaty z kreatywności
 • stworzenie usługowego systemu On-line wspomagającego automatyzajcę procesów biznesowych i prowadzenie ewidencji bieżącej działności firm – warsztaty ze stresu
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez zbudowanie koncepcji rozwoju importu – warsztaty z zarządzania projektem
 • wzmocnienie liczby nowoczesnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wzmocnienie pomysłodawców systemów nowoczesnych – szkolenia z obslugi klienta
 • Automatyczny system Informacji Orzeczniczo – Wokandowej – szkolenia zamkniete
 • optymalizacja wymiany informacji handlowej pomiędzy przedsiębiorstwem „DAREK” i kontrahentami dla poprawy efektywności dystrybucji i sprzedaży – warsztaty pracownicze
 • Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu i sieci telefonicznej – WiMAX 80216e – treningi z przywództwa
 • Budowa nowoczesnej platformy cyfrowej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości procesów biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią procesem B2B – szkolenia handlowe
 • Budynki energooszczędne – zaawansowana procedura budowy w zintegrowanym systemie Energia3 – warsztaty firmowe
 • Daily Net e-learning – nowoczesna usługa multimedialnych kursów językowych on-line – szkolenia ze stresu
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez wdrożenie innowacyjnej procedury PRISMAXXI – treningi z przywództwa
 • e-KOMTEK – zaawansowana struktura komunikacyjna oparta na metodyki GSM – warsztaty z konfliktów