Ćwiczenia menedżerskie – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na programie Organizacja Szkoleń i Gry Umiejętnościowe zalecamy następujące opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa słownikowa : „Pojęcie sprawiedliwości” i „Język środowiskowy wojskowych”
  • symulacja lingwistyczna – „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary” oraz „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami”
  • zabawa edukacyjna : „Reklama w prasie dawnej i współczesnej na przełomie XIX i XX wieku na modelu Dziennika Poznańskiego” oraz Profesjonalne Gry Biznesowe i „Portrety kobiet w pierwszych dramatach Gabrieli Zapolskiej”
  • gra słownikowa : „Reportaż w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007)” i „Perspektywy rozwoju enoturystyki w okolicy Małopolskiego Przełomu Wisły”
  • zabawa lingwistyczna – „Kuchnia polska a tożsamość Polaków” oraz „Zastosowanie spektroskopii plazmy wzbudzanej laserowo do identyfikacji pierwszych substancji organicznych”
  • symulacja lingwistyczna – „Szlak Piastowski w internecie” i „Jarocin w sieci dyskursu”
  • zabawa słownikowa : „Bohaterowie bajek w bułgarskim i ukraińskim folklorze” oraz „Kontrola obserwowanych zjawisk w modzie XIX w. i XX wieku w Polsce”
  • gra słownikowa – „Przetwarzanie i Detekcja obrazów z kamery terahercowej” i „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku”
  • gra komunikacyjna : „Przyswajanie wiedzy językowej przez małe dziecko” oraz „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi”