Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr GCM/83 8 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Trustu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas seminarium obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Ocena sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele NaTreningi Wyjazdowe
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Produkcja soków z owoców i warzyw
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tarnowski oraz m. Sosnowiec

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Metali Lekkich „Kęty” S.A. (Grupa KĘTY S.A.), ZPBG Stomil S.A., AUTO GAZ Diagostyka samochodowa i klimatyzacje, Wawer Roman, IMALUX S.A. , „PETRUS POLSKA Spółka z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA , Arso Polański Sp. z o.o., D.T. Gas System – D. Tomaszewska Spółka Jawna, IQ Advisors Sp. z o.o., Matusewicz Budowa Maszyn s.j., SYGNITY , VODO Gała Paulina, Lakma SAT Sp. z o.o., ORGANIQUE SC W.P. CZARSCY, PHENIKS SP. Z O.O.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.