Jakimi metodami można badać zawodowe kompetencje pracowników.

Rozmaite firmy i przedsiębiorstwa mogą przyjmować różne czynniki gdy będzie chodzić o ocenianie swoich pracowników. Kryteria te często się opierają bardziej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistej weryfikacji umiejętności kogoś. W innych przypadkach z kolei stosuje się różnego rodzaju narzędzia, mające za zadanie zmierzyć dokładnie wszystkich aspektów wiążących się z wykonywaniem obowiązków przez daną osobę.

W chwili obecnej coraz większym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć narzędzia do oceny kompetencji zawodowych. Wykorzystywane są one zarówno w czasie zatrudniania nowych pracowników, żeby zweryfikować ich przydatność dla firmy, lecz poza tym przy okresowych ocenach już pracujących. Do takiej oceny bierze się w pierwszej kolejności wiedzę oraz umiejętności, lecz wraz z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Spośród sporej liczby metod, które są używane szczególnie wyróżnia się Assessment/Development Center, obecnie uznawana za najbardziej skuteczną pod tym względem. Po statystykach można zobaczyć, że skuteczność jej sięga nawet 76%, daje to to poziom, do jakiego inne metody nawet się nie zbliżają. Rzecz jasna trzeba ją odpowiednio wykorzystać, ponieważ jedynie wtedy proces będzie miał zakładaną efektywność.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała w ostatnim czasie precyzyjne wskazówki, które dotyczą realizacji kompletnego procesu. Akcentują przy tym oni kilka istotnych obszarów, które należy brać pod uwagę podczas wykonywania pracowniczych ocen, a których pominięcie może doprowadzić do niepoprawnych wniosków.

Po pierwsze kluczową rolę odgrywa tu właściwa analiza stanowiska pracy. Przeprowadzona ona powinna być w taki sposób, aby pozwolić na określenie kompetencji i wskaźników efektywności. Stanowi to bardzo istotny punkt, ponieważ zależały od niego będą dalsze zadania, które pracownik dostanie do wykonania.

Ważne będzie również stosowanie wielu różnych metod, dzięki którym można wszechstronnie oceniać oraz badać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza powinna mieć przynajmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o dane stanowisko pracy. Wśród stosowanych najczęściej wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.

Zaszufladkowano do kategorii Newsy