Książki dla uczestników warsztatów – symulacje


Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą zaprojektowane na następującym materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy słuchaczy realizowanych u nas wykładów i symulacji strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie przedstawionych tu źródeł jako aneks do programu Gry Decyzyjne Dla Kierowników Projektów.
Nadmieniamy jednocześnie, że niniejsza lista zawiera opracowania wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Budowanie Umiejętności Proaktywnych w Nowoczesnej Firmie, Tadeusz Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Aldowska
 • Miernictwo elektroniczne
 • Leksykon konstruktora przyrządów precyzyjnych
 • Hamulec pociągów kolejowych.
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Fluidyzacja i transport pneumatyczny materiałów sypkich
 • Wytwarzanie energii cieplnej.
 • Podstawy korozji i ochrony metali
 • Laboratorium maszyn elektrycznych cz.I /prot.nr 54/zamiany/
 • Ekonomika transportu
 • Termowizja i jej zastosowanie.
 • Nowoczesna ekonomika transportu
 • Warunki przechowywania wyrobów w magazynach
 • Podstawy ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
 • Zadania z elektroniki przemysłowej t.1
 • Rośliny ozdobne dla technikum terenów zieleni część 1
 • Stacje elektroenergetyczne 110 – 750 KV
 • Elementy i układy optoelektroniczne
 • Czas pracy Zagadnienia i społ.
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego 288 str,20 cm
 • Modułowe i mikroprogramowalne układy cyfrowe
 • Instrumenty prawne zarządzania
 • Krycie i naprawa dachów – Leksykon domowy
 • Owoce na każdą okazję
 • Pierwiastki chemiczne grup głównych
 • Jak zbudować domek na działce
 • Lotus 1-2-3 wersja 2.0 PPP
 • Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
 • Pzegląd marketingu
 • Lowers Sinners
 • Informatyka – pierwsze kroki
 • Automatyczne testowanie w mikroelektronice.Wyd I. 432str.,23cm.
 • Tribologia, tarcie, zużycie i smarowanie 315 str., 24 cm
 • Metody szczegółowych badań geografii fizcznej 284 str., 24 cm
 • Rusunek techniczny Podręcznik dla techn.Wyd.XXIII 296 str., 24 cm
 • Porażenie i oparzenia prądem i łukiem elektrycznym Etiologia i pomoc przedlekarska 155 str.20 cm
 • MIDI muzyczny standard dla komputerów 221 str., 21 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Obróbka skrawaniem t 3 Poradnik inżyniera wyd 1 544s 24cm
 • Demokracje europejskie
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej Wyd.II 443 str., 24 cm
 • Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem pakietu Borland C++ 678 str.,23 cm
 • Kodeks pracy Komentarz przepisy wykonawcze 1.05.95 /teksty ujednolicone/tII 329s 20cm
 • Prawo obrotu nieruchomościami 464 str,23 cm
 • Zarządzanie Teoria Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz 2 wyd 2 zm.
 • Fundamenty konstrukcji maszyn t.3 Wyd.2 716 str,24 cm
 • Dzieje archeologii – 100 wielkich odkryć 254 str, 30 cm
 • Programujemy w Java t.2 438 str, 20 cm
 • Auto Cad Rysunek konstrukcji stalowych + dyskietka 182 str, 24 cm
 • Wytrzymałość materiałów t.1
 • Przepływy gotówkowe – ustalanie, planowanie, analiza, zarządzanie 245 str, 24 cm
 • Elementy matematyki finansowej 194 str, 20 cm
 • Planowanie, zarządzanie i ochrona środowiska 385 str, 24 cm
 • Matematyka – vademecum maturzysty 244 str, 21 cm
 • Fundamenty zarządzania finansami. T. 2
 • Poznaj Word 2000 PL 725s 24cm
 • SCPI – urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem 366 str, 24 cm
 • Rachunkowość zarządcza 385s 23cm
 • Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych 279 str, 24 cm
 • Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości 330 str, 20 cm
 • Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych