Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Informacja – weryfikacja – Kurs Coachów


Z dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla kursantów „Akademia Trenerów Przywództwa:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przygotowanie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Dobrowolnym zadaniem jest Kwestionariusz Potrzeb Rozwojowych: Kwestionariusz Oczekiwań Szkoleniowych – arkusz poznany na ostatnich zajęciach.

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Automotywacja- czyli jak skutecznie i z satysfakcją zarządzać sobą
 • Badania ilościowe i jakościowe – analiza danych
 • Zarządzanie czasem w pracy menedżera
 • Call Center


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
 • POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH EURO – PARTNER
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM LASKOWCU
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”
 • BESKIDZKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE „BTN”
 • AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA REUMATYZM
 • STOWARZYSZENIE POPIERANIA ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ POMOCY WZAJEMNEJ W BYCZYNIE
 • TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
 • FUNDACJA LEKARZY WETERYNARII „SENIOR”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PIETRZYKÓW
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SANCHIN”