Powiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Trenerskie

Zawiadomienie – egzamin – Szkolenie Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Coachów HR:

Celem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Podstawowym etapem egzaminu będzie temat zamknięte wykłady biznesowe

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Doskonalenie jakości usług z elementami badania satysfakcji klienta
 • Zarządzanie ludźmi w zmianie
 • Asertywność to recepta na lepsze życie
 • Work-Life Balance – jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE „FENIX”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE IAIDO
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNE PROMYK-GNIEZNO
 • STOWARZYSZENIE RÓWNYCH SZANS
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W GŁUBCZYCACH
 • NOWODWORSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK
 • POMORSKI KLUB WETERANÓW LEKKIEJ ATLETYKI
 • PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO
 • FUNDACJA „AKTYWNI ZAWODOWO”
 • LUDOWO-UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SKRZYSZÓW”
 • POLSKO – CZESKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
 • CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE „CZYŃ DOBRO, MIMO WSZYSTKO”
 • KOŁO KIELECKIE TOWARZYSTWA POMOCY ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA