Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr EAA/93 5 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Trustu Społecznego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Pomiar sprawności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Spotkania Integracyjne
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:

 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Toruń oraz jarociński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Maszyn Elektrycznych „INDUKTA” S.A., Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe „OBRAM-DALRY” Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego AKWAWIT S.A., DIXI Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne „ELPOS” Sp. z o.o. , CHANNEL Tomasz Makarewicz , Addit , Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A., KATARZYNA AGOPSOWICZ ŚWIEŻYM OKIEM, NOVO SoftNet Sp. z o.o., PS-Food Sp. z o.o., VADO sp. z o.o., KOM-NET , Torf Corporation Fabryka Leków Sp. z o.o., Jarosław Marcin Pawluk, Mariusz Pawluk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „JARMAR Eksport-Import S.C.”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.