Ogłoszenie – zaliczenie – Szkoła Trenerów

Zawiadomienie – test – Szkolenie TrenerskieW tym miejscu publikujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Akademia Trenerów Przywództwa:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia będzie moduł kursy z kierowania zmianami

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Badanie satysfakcji klientów sposobem na poprawę jakości produktów i usług
 • Stres, problem i konflikty w pracy
 • Zarządzanie: motywowanie podległego zespołu.
 • Jak obsługiwać reklamacje, aby nie tracić Klientów?


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • KŁODNICKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE KTS „KŁODNICA” W KĘDZIERZYNIE KOŹLU
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI SPRAWNYCH INACZEJ W KORONOWIE
 • STOWARZYSZENIE „KOLEGIATA KARTUSKA” W KARTUZACH
 • STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC „LOS”
 • ŚRODOWISKOWO-LEKARSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W RADOMIU
 • FUNDACJA PRO VITALIS
 • UCZNIOWSKI KLUB HOKEJOWY DĘBICA
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA”
 • PTAKI POLSKIE
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W TOMASZOWIE LUBELSKIM
 • TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
 • STOWARZYSZENIE „DAJMY DZIECIOM SZANSĘ” CHEŁMEK – OSADA
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „CZŁOWIEK-CZŁOWIEKOWI”
 • TOWARZYSTWO SPORTOWE „MITECH” W ŻYWCU