Literatura dla słuchaczy kursów – gry


Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas zajęć i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu lektur na szkolenie Symulacje Szkoleniowe W Przemyśle.
Zwracamy uwagę przy tym, iż umieszczona w tym miejscu lista zawiera lektury wychodzące poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o grach i służy do inspiracji w kwestii fabuły tworzonych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Budowanie Zachowań Zespołowych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Cernowska
 • Uzwojenia maszyn elektrycznych
 • Materiałoznawstwo
 • Rola i zadania lekarza Przemysłowego
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Systemy prawne regulujące międzynarodowe przewozy towarów kolejami
 • Termiczna analiza różnicowa
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Mechanika budowli
 • Poradnik dyżurnego ruchu
 • Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej
 • Oprzyrządowanie z tworzyw sztucznych
 • Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego
 • Wytrzymałość materiałów
 • Zbiór zadań z hydromechaniki
 • Przekładniki w elektroenergetyce.
 • Kwiaty w ogródku
 • Say it with us Kurs języka angielskiego dla zaawansowanych
 • Eksploatacja sieci elektro-energetycznych w pyt.i odp.
 • Przewodnik po ZX Spectrum
 • Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne
 • Pracownia fotograficzna
 • Lokalizacja przemysłu
 • Mały Poradnik mechanika tom II
 • Bezpieczenstwo pracy Prawne formy zapobiegania zagrożenia
 • Przewodnik ślusarza
 • Automatyczne testowanie w mikroelektronice
 • Moja firma jak działać na wolnym rynku.
 • Sieci ciepłownicze obliczenia hydrauliczne z zastosowaniem komputerów
 • Arkusz kalkulacyjny Quattro PRO Pierwsze kroki
 • Programy pomocnicze dla użytkowników IBM PC.
 • Co i jak w assemblerze czli Przewodnik dla średnio zaawansowanych./1 dyskietka/ 67str.,20cm.
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 192str,20cm
 • Leksykon medycyny niekonwencjonalnej 187 str., 24 cm
 • Access for Windows Czy wiedziałeś że możesz Ponad 250 sposobów na lepsze bazy danych 170 str., 23 cm
 • Word Perfect 5.1 PL for DOS Quick reference Wyd. I 109 str., 22 cm
 • MS-DOS 6.2 bez tajemnic 303 str., 24 cm
 • Fundamenty marketingu Wyd.II 194 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Historia Polski do roku 1795 Wyd 5 poprawione 313s 24cm
 • Chemia organiczna cz 1 Wyd.III 966 str., 24 cm
 • Norton Commander 5 Bez tajemnic 111 20
 • Sztuka kierowania /prot.nr 46/ 221s 23cm
 • Encykolpedja powszechna t 17 320s 23cm
 • Zbiór zadań z metrologii elektrycznej Wyd.5 163 str,24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 20 H-Ż 320 str.24 cm
 • Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz.2 Wyd.II 168 str,24 cm
 • Pieniądz i bank w kapitaliźmie Wyd.IV 228 str, 21 cm
 • Energochłonność ruchu samochodu 144 str, 24 cm
 • Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy 408 str, 20 cm
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.V 215 str, 20 cm
 • Elementy teorii obwodów t1 wyd3
 • Leksykon eksportera do krajów Unii Europejskiej 310 str, 24 cm
 • Fundamenty teorii obwodów T.3 Wyd.III 636 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – komentarz 485 str, 20 cm
 • Matematyka – zbiór zadań testowych 214 str, 24 cm
 • Słownik terminologii ekonomicznej francusko-polski wyd. 1 320s 18cm
 • ABC Internetu 214s 20cm,
 • Socjologia pracy
 • Elementy chemii nieorganicznej cz.3 334 str, 24 cm
 • Chemia. Encyklopedia dla wszystkich 453s 23cm
 • Zarządzanie kosztami
 • Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć 374 str, 24 cm