Dofinansowanie na warsztaty z zarządzania


Klienci ze współpracujących z nami stale organizacji wnioskowali o subwencje i wspólnie z naszymi trenerami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Warmińsko Mazurski Program Strukturalny” na cztery Warsztaty Z Prowadzenia Prezentacji wsparcie dostały opisane poniżej projekty:

 • Projekt Szkolenia Operatorów Maszyn w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie
 • zaawansowana procedura obróbki i izolacji procesów aluminiowych przeznaczonych do celów architektonicznych
 • zoptymalizowana procedura świadczenia usług wspierających działalność przedsiębiorstw na platformie BusinessConnect.pl
 • innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki
 • opracowanie harmonogramu rozwoju importu De Novo Handel i Technika
 • opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • opracowanie I uruchomienie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • opracowanie i wdrożenie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • sporządzenie koncepcji i implementacja do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego
 • opracowanie pierwszej polskiej konstrukcji i procedury produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • koncepcja do wymiany informacji o produktach mobilnych.
 • sporządzenie harmonogramu importu nowoczesnego projektu Informatycznego
 • unowocześnienie 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN
 • rozszczerzenie działalności firmy AIC S.A. o nowe kategorie produktów.
 • wdrożenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego ekologicznych zrębków z drewna poużytkowego
 • opracowanie Centrum Badawczo – Rozwojowego Odlewnictwa i Obróbki Metali Lekkich Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu
 • wdrożenie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w K&R Distributors
 • implementacja harmonogramu dynamizacji importu innowacyjnych usług NOVO SoftNet Sp. z o.o.
 • uruchomienie procesu elektronicznej wymiany zasobów pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • implementacja technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej
 • uruchomienie innowacyjnej metodyki budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
 • wypracowanie zdalnego centrum pozyskiwania informacji prawnych
 • zbudowanie internetowego serwisu (portalu) społecznościowego dla osób zainteresowanych budową, wykończeniem lub dekoracją domu lub mieszkania.
 • wypracowanie internetowego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami inwestycyjnymi oraz generator ofert.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie pracowników