<!–more–>Rozmaite terenowe gry są coraz popularniejsze wśród małych i dużych firm. Kadra zarządzająca widzi bowiem zalety, które odnieść można po zorganizowaniu czegoś takiego. Dobrze przeprowadzona gra potrafi poprawić relacje pomiędzy pracownikami, a poza tym poszerzyć umiejętności i kompetencje tak bardzo przydatne w wielu zawodach.
<br>
Całkiem niedawno z naprawdę dużym rozmachem zorganizowana została przez znany farmaceutyczny koncern gra szkoleniowa dla pracowników, jaką wielu uznało za największą w Polsce. Udział w niej bowiem wzięli w zasadzie wszyscy zatrudnieni, co dało w rezultacie 450 osób. Poza tym całość była pod opieką prawie czterdziestu trenerów, którzy odpowiedzialni byli za zajęcia z zespołami graczy.
<br>
Pewną część z tego trenerskiego zespołu stanowili pracownicy z firmy szkoleniowej, zdecydowaną większość kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przybyli oni nieco wcześniej do hotelu, w którym miało się to wszystko odbyć, i odbyli tam krótkie szkolenie. Tym sposobem bez większego problemu poradzili sobie z pracą z uczestnikami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był sam Prezes Zarządu, który na co dzień jest doświadczonym alpinistą. Zdecydował się on wykorzystać swoje zainteresowania do tego, żeby w oparciu o górską wyprawę przekazać słuchaczom wiele przydatnej wiedzy na temat zarządzania zespołem, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Było to nawiązanie do tematyki zespołowej pracy, tak ważnej w każdej firmie.
<br>
Podczas pobytu szkoleniowego uczestników podzielono na 25 drużyn, które przez określony okres czasu zajmowały się zaplanowanymi celami. Najważniejszy element wspomnianej gry stanowiły tak zwane społeczne eksperymenty, czyli nietypowe, wymagające odpowiedniego podejścia zadania, w których członkowie zespołów wykazać się musie dużą dawną zaufania i kreatywności.
<br>
Wszystkie eksperymenty kończyły się przekazaniem grupie specjalnych kart problemowych, z którymi ta miała się dokładnie zapoznać. W czasie analizowania wspomnianych kart w praktyce pracownicy oceniali swoje poczynania nawiązaniu do pięciu najważniejszych kompetencji, co pozwalało im na odniesienie się do swojej codziennej pracy.