Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr HOE/94 2 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Trustu Pomocowego

Porządek debata podczas panelu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele Na Treningi w Katowicach
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Pozostałe sprzątanie
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Zamość oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary Dolnośląskie „PIAST” S.A., HSG „Blowex – Tarnów” S.A., X Dystrybucja, AUTOCOM Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej BAŁ-SAT, Zakład Elektroniki „ISKO” S.C. , Ad Akta , EURO-TRADE P.H.Z. GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Greiner Packaging Sp. z o.o., Leszek Ogłoza Sławomir Zdziechowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECHMARK Spółka Jawna, SMF POLAND Spółka z o.o., TELZAS , GRAN POLSKA Sroka Sroka , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WR” , OLEJNIK KAZIMIERZ PPH „OLPLAST”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.