Symulacje z zarządzania – założenia do egzaminu


Ogłaszamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Doświadczalne rekomendujemy następujące tematy do pracy dyplomowej:

  • gra kreatywna – „Zachowania suicydalne jako problem społeczny w procesie socjalizacji młodzieży i ich przedstawienie w mediach” i „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego”
  • gra decyzyjna – „Spa i Wellness jako możliwość rozszerzenia oferty turystycznej Bielska-Białej” i „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii”
  • zabawa kreatywna – „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej” oraz Gry Strategiczne oraz „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci”
  • symulacja edukacyjna : „Życie i twórczość Borysa Pasternaka” i „Problemy polityczno-spoleczne Polski lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, zawarte w utworach zespołu Kult w latach 1986-2001”
  • zabawa strategiczna : „Tożsamość narodowa młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce. Problematyka komunikacji kulturowej na portalach społecznościowych” oraz „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych”
  • symulacja decyzyjna : „Dziennikarstwo internetowe” i „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej”
  • symulacja biznesowa : „Czasopisma literackie w polskim internecie” i „Zachodnioeuropejskie oblicza Wenus jako wyraz współczesnej mozaiki kulturowej”
  • gra słownikowa – „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja” i „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”
  • symulacja edukacyjna : „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata” i „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie obserwowanych czasopism kobiecych”