Środki Unijne na szkolenia dla firm


Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Opolski Program Edukacyjny” do ostatecznego etapu zaakceptowano tu wymienione programy:

 • stworzenie mobilnego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – szkolenia ze stresu
 • stworzenie mobilnego procesu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci zdalnej w modelu rozproszonym – szkolenia handlowe
 • Zamknięte Szkolenia Z Zachowan Asertywnych W Opolu – treningi z delegowania
 • zbudowanie oraz promocja portalu mobilnego umożliwiającego publikację oraz wymianę wiedzy praktycznej – eWiempl – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie portalu elektronicznego JamasMed jako implementacja nowoczesnego narzędzia na rynku usług medycznych – treningi menedżerskie
 • wypracowanie serwisu cyfrowego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie serwisu usługowej, systemowej digitalizacji dokumentów – szkolenia handlowe
 • modułowe technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii – szkolenia firmowe
 • wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań planowych – warsztaty menedżerskie
 • APKP Automatyczna struktura Kadrowo – Płacowa – warsztaty interpersonalne
 • Badania i uruchomienie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – warsztaty biznesowe
 • Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – warsztaty z przywództwa
 • Biuro realizacji projektów modułów optozdigitalizowanych z wykorzystaniem e-technik – warsztaty z konfliktów
 • Budowa oraz promocja internetowej platformy oceny pracodawców i usług HR – warsztaty biznesowe
 • DOKUM – struktura do zarządzania obiegiem dokumentów przy realizacji planów – szkolenia biznesowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnej metodyki produkcji znacząco ulepszonych zamknięć – szkolenia z delegowania
 • – szkolenia biznesowe