Środki Unijne na warsztaty HR


Potwierdzamy że w ramach pogramu dofinansowań „Opolski Fundusz Społeczny” do następnego etapu zaakceptowano następujące wnioski:

 • wypracowanie zdalnego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania procesami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach procesowych – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie nowatorskiego portalu parentingowego z wirtualną akademią rozwoju rodzica w formie e-learningu – treningi z komunikacji
 • Konferencje Z Prowadzenia Prezentacji – szkolenia miekkie
 • wypracowanie platformy konsultacyjnej zapewniającej specjalistyczne elektroniczne konsultacje medyczne – warsztaty negocjacyjne
 • zbudowanie portalu uczelnianego wwwportalmaturzystypl – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie serwisu elektronicznego prezentującego promocje w sklepach elektronicznych i stacjonarnych – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie usługi automatycznej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport – warsztaty menedżerskie
 • przyrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie innowacyjnych metodyki – szkolenia z zarządzania czasem
 • zintegrowane Centrum Optymalizacji systemów Partnerskich – treningi z asertywności
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion – mieszkańców Gminy Ełk” – warsztaty zamkniete
 • weryfikacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez wdrożenie platformy B2B – szkolenia handlowe
 • badanie i wdrożenie modelu kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – treningi z przywództwa
 • – warsztaty z konfliktów
 • Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny – szkolenia z przywództwa
 • Domowy asystent osób starszych i chorych – warsztaty biznesowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie modernizacyjnej technologii produkcji wkładów do zmywarek – szkolenia firmowe
 • zdigitalizowana wymiana rejestrów jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w spółce ABT AUTONISS – treningi z obslugi klienta