Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano aż w 14 województwach. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością sytuacja tego typu występuje w branżach technologicznych, w nich już od kilku lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to oni stawiają warunki. Lecz taka sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja będzie korzystna nie tylko dla pracowników, lecz i dla całości gospodarki, jaką może rozruszać odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Można do nich między innymi zaliczyć karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ogólna liczba ludzi nie mających stałego zatrudnienia może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dwustu lat, a nadal mimo wymyślenia ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować wymieranie pewnych profesji i powstawanie innych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością sytuacja tego typu jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak taka sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć pozapłacowe dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest regularny wzrost poziomu bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w bieżącym roku liczba ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, technologiczny rozwój i automatyzacja pracy nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Takie hasła często się słyszy od dwustu lat, a nadal mimo stosowania wielkiej liczby urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie pewnych profesji i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ważna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą oszacować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie będzie można rozpocząć należyte działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że blisko sześćdziesiąt procent zwolnień lekarskich będzie rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje rosnące kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia stać się może powodem poważniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają nawet świadomości, jak niepożądane skutki dla nich może nieść stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie miesiące to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością tego typu sytuacja ma miejsce w technologicznych branżach, tam już od paru lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Lecz identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Sytuacja tego typu jest bardzo korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz również dla gospodarki, którą pomoże napędzić wzrost pensji. Poza tym coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, jakimi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można sportowe karty, prywatną opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ilość ludzi bez pracy może osiągnąć poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew tezom licznych osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na poziom bezrobocia. Takie hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo używania ogromnej ilości najróżniejszych urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie będą powodowały znikanie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej liczby dni wypłaca je właściciel firmy, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, pozwalających zbadać wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można zainicjować należyte działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje zwiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a pozostawiony bez leczenia stać się może przyczyną groźniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.

Zaszufladkowano do kategorii Newsy