Ćwiczenia biznesowe – problematyka do egzaminu


Potwierdzamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Szkoleniowe dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście tematy do egzaminu:

  • gra zespołowa : „Komunikacja w związku partnerskim” oraz „Cechy charakterstyczne powieści kryminalnej na podstawie cyklu o Breslau Marka Krajewskiego”
  • symulacja językowa – „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej” oraz „Kobieta we współczesnej reklamie prasowej: matka, żona, partnerka?”
  • gra lingwistyczna – „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku” oraz Samorozwojowe Gry Symulacyjne oraz „Rewolucja w Iranie 1979-przyczyny, przebieg, skutki kulturowe”
  • gra słownikowa – „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej” oraz „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii”
  • gra słownikowa : „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” oraz „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce”
  • symulacja strategiczna – „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie ocenianych utworów literackich” oraz „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły””
  • gra zespołowa : „Łemkowskim szlakiem cerkwi drewnianych” i „Kurdowie w Turcji w XX i XXI wieku”
  • gra strategiczna : „Częstość i długotrałość występowania pierwszych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010” i „Budowa i historia Układu Słonecznego”
  • zabawa słownikowa – „Słownik gwary przestępczej” i „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”