Zabawy inspiracyjne – nagrodzeni uczestnicy


Czytelnikom naszego bloga (nazwiska tu na liście) bardzo składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przesyłamy wymienione niżej podarunki) za kilka chwil dedykowanych na wypełnienie naszej ankiety, który przeprowadzali nasi ankieterzy Grzegorz Zamorski, Marcel Stępkowski, Jan Pietrzykowski i Justyn Kotulski w kwestionariuszu Jurajskie Wyjazdy Integracyjne

  • Hilary Piątek, Analityk pracy, Przyrów, zdobywa wejściówkę na szkolenie „Rozwijanie kompetencji specjalistów poprzez coaching i delegowanie zadań” lub szkolenie integracyjne a ponadto wydawnictwo „XML – rozszerzalny język znakowań”
  • Wacław Strzyżewski, Biochemik, Nowe Miasto Lubawskie, przyznajemy darmowy wstęp na trening „kierowanie zespołem szkolenie – Co wyróżnia dobry zespół?” lub wyjazd team building a także książkę „Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka”
  • Zbyszko Lisek, Ekonometryk , Koźmin Wielkopolski, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „kierowanie czasem – planowanie i organizowanie pracy własnej” lub spotkanie firmowe a dodatkowo książkę „Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką”
  • Mariusz hachulski, Fizyk, Ornontowice, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „zarządzanie czasem – planowanie i organizowanie pracy własnej” lub wyjazd integracyjny i książkę „Systemy informatyczne zarządzania”
  • Tomasz Szulc, Broker edukacyjny, Żurawica, wygrywa bilet na panel dyskusyjny „Rozwijanie kompetencji pracowników poprzez coaching i delegowanie zadań” lub wyjazd team building oraz wydawnictwo „Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie Sport Rekreacja”
  • Gerard Kowalik, Garmażer, Kcynia, zapraszamy gratisowo na trening „Pracownik administracji samorządowej” lub kurs z pracy zespołowej a ponadto publikację „Prace Instytutu Elektrozaawansowane metody, zeszyt 256”
  • Mateusz Jabłoński, Kasjer bankowy, Ełk, dostaje od nas zaproszenie na moduł coachingowy „szef doskonały-to możliwe” lub wybraną naszą grę szkoleniową plus książkę „Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury”