Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ważna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą oszacować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie będzie można rozpocząć należyte działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że blisko sześćdziesiąt procent zwolnień lekarskich będzie rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje rosnące kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia stać się może powodem poważniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają nawet świadomości, jak niepożądane skutki dla nich może nieść stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.