Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością sytuacja tego typu jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak taka sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć pozapłacowe dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest regularny wzrost poziomu bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w bieżącym roku liczba ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, technologiczny rozwój i automatyzacja pracy nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Takie hasła często się słyszy od dwustu lat, a nadal mimo stosowania wielkiej liczby urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie pewnych profesji i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie obawiać się zmian.