Symulacje komunikacyjne – tezy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy nizej wymienione problemy do pracy dyplomowej:

  • gra biznesowa : „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski” i „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi”
  • gra słownikowa – „Komunikacja międzyludzka ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej” i „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy”
  • gra strategiczna – „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary” oraz Gry Symulacyjne oraz „Budowa i historia Układu Słonecznego”
  • zabawa słownikowa : „Drukarstwo na ziemiach polskich w XV wieku” i „Mogilno: współrzędne czasu historycznego przestrzeń geokulturowa”
  • gra słownikowa – „Hymy klubów piłkarskich na przykladzie drużyn polskich i angielskich” oraz „Historia i współczesność klubu żużlowego „Start Gniezno””
  • gra komunikacyjna – „Rap – dialog z rzeczywistością” oraz „W poszukiwaniu intertakstualności – Analiza pierwszych utworów literackich”
  • gra językowa – „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza” i „Obraz szkoly w obserwowanych filmach Wojciecha Marczewskiego”
  • symulacja kreatywna : „Przyswajanie wiedzy językowej przez małe dziecko” i „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku”
  • symulacja językowa : „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009” i „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania”