Gry strategiczne – tezy do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na studiach Andragogika i Symulacje Umiejętnościowe dopuszcza się następujące publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra językowa : „Badanie czułości czujników światłowodowych na pobudzenie mechaniczne” i „Prawa dziecka standardy krajowe i międzynarodowe”
  • gra kreatywna – „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie” i „Typy mężczyzny w romantyzmie na podstawie Draculi Brama Stokera”
  • zabawa zespołowa : „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ” i Gry Strategiczne oraz „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej”
  • gra lingwistyczna : „Śląski regionalizm w przekazie medialnym” i „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży”
  • zabawa menedżerska – „Śmierć w filmach Andrzeja Wajdy i w prozie Jarosława Iwaszkiewicza” oraz „Źródła roztoczańskie jako obiekty turystyczno-krajobrazowe”
  • symulacja słownikowa – „Krytyka konsumpcyjnego stylu życia we współczesnym kinie” i „Etykieta językowa w miejscu pracy”
  • symulacja lingwistyczna – „Potencjał turystyczny ocenianych miejscowości powiatu puławskiego” oraz „Wizerunek mężczyzny w reklamie”
  • gra komunikacyjna – „Wpływ muzyki rockowej lat 60 na zachowanie i kulturę ówczesnej młodzieży” oraz „Kobieta w Policji przypadek czy wybór?”
  • zabawa menedżerska : „Metody propocji turystycznej regionu na modelu Roztocza Środkowego” i „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy”