Decyzje – firmy szkoleniowe z innowacyjności – Akademia Rozwoju Biznesu

Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach dotacji Holenderskiego Grantu Badawczego:

  • 8/U/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Innowacyjny proces produkcji podzespołów gumowo – metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing , TEDGUM TADEUSZ WOJCIECHOWSKI, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje IBD School.
  • 3/W/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjne rozwiązania linii technologicznej do produkcji łączników meblowych – lamelek., SOLiD PAWEŁ PASIERB, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Marek Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Avenhansen
  • 9/G/LUBELSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnych usług przy użyciu najnowszego systemu band sposobem na wzrost konkurencyjności firmy, BT SPORT JANUSZ TOBIJAŃSKI, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Nęcki. Zalecane szkolenia w fundacji Mindlab
  • 5/D/MAŁOPOLSKIE-, Podniesienie jakości świadczonych i skoordynowane uruchomienie nowych usług stomatologicznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-leczniczego, STOMATOLOGIA – ¬KRZEMIEŃ MARIA SZKARADEK, Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Progress project
  • 0/H/OPOLSKIE-, Stawiamy na innowację, czyli ekonomizacja instalacji oczyszczania wody oraz odtłuszczania i trawienia elementów metalowych i aluminiowych na terenie zakładu ECOLAK Sp. z o.o., Wieszowa, CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO ECOLAK SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia w firmie Avenhansen
  • H6/N/PODLASKIE-, Stworzenie innowacyjnej linii do produkcji odzieży metodą sublimacji wraz z dedykowanym oprogramowaniem., LETHE Jakub Chmielniak, Dla tego zgłoszenia przyznano środki na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Santorski. Zalecane w firmie Progress project
  • C0/A/LUBELSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii filmowania na dużych obiektach , BALANCED BUILDINGS SP Z O.O., Dla tego wniosku przyznano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Profess