Gry komunikacyjne – zagadnienia do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Umiejętnościowe dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście tematy do egzaminu:

  • gra lingwistyczna : „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu” i „Aktorki Pedro Amodovara i ich filmowe oblicza w ocenianych utworach reżysera”
  • symulacja lingwistyczna : „Rozumienie podstawowych pojęć religijnych: religia, sekta, Bóg, wiara, kościół/Kościół ” oraz „Słownictwo handlowe ”
  • symulacja biznesowa – „Oblicza miłości w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza” oraz Samorozwojowe Gry Decyzyjne oraz „Rap – dialog z rzeczywistością”
  • symulacja edukacyjna : „Nazwy trunków serwowanych w wielkopolskich pubach” i „Metody prowadzenia śledztwa przez detektywów w powieści kryminalnej”
  • gra komunikacyjna : „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka” i „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury”
  • symulacja decyzyjna : „Demoralizacja polskiej młodzieży na podstawie kinematografii polskiej” oraz „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej”
  • gra decyzyjna : „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku” i „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu”
  • symulacja słownikowa : „Chrześcijaństwo wschodnie na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i w Moskwie w literaturze podróżniczej (XVI-XVII w.)” i „Polskie czarownice”
  • symulacja lingwistyczna : „Problem eutanazji w polskiej pracie po 1989 roku; The problem of euthanasia in polisch press after 1989” oraz „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu”