Gry edukacyjne – problematyka do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne zalecamy poniższe zagadnienia do superwizji końcowej:

  • symulacja językowa – „Regiony geograficzne Lubelszczyzny – próby podziałów” oraz „Oczami mężczyzny i kobiety – „Odyseja” Homera i „Penelopiada” Nargaret Atwood”
  • symulacja decyzyjna : „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości prozaików polskich” i „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego”
  • gra menedżerska – „Armia Krajowa w Wielkopolsce. Mikrohistoria w Konfrontacji z historiografią” oraz Coachingowe Symulacje Biznesowe oraz „Wycieczka po Kijowie „Kijów tajemniczy””
  • symulacja biznesowa – „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza” i „Obscena i wzniołość w „Nanie” Emila Zoli”
  • gra decyzyjna – „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia” i „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)”
  • zabawa decyzyjna – „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre” oraz „Opinie mieszkańców miasta Lublin na temat”
  • gra językowa – „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914” i „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski”
  • symulacja edukacyjna – „Publiczna dyskusja o uzależnieniach alkoholowych oraz o ich wpływie na życie rodzin i społeczeństwa” i „Oblicza miłości w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza”
  • gra komunikacyjna – „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej” i „”Poza miastem” „Londyn” jako antycypacja marketingu politycznego”