Subwencje na warsztaty z zarządzania


Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Społeczny” do drugiego etapu dostały się niżej wymienione aplikacje:

 • stworzenie elektronicznego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – treningi z delegowania
 • wypracowanie internetowej wyszukiwarki oraz systemu tworzenia rankingów firm – szkolenia handlowe
 • Szkolenia Z Zarządzania Strategicznego – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie platformy umożliwiającej świadczenie e-usługi systemowego monitoringu wizyjnego – warsztaty handlowe
 • zbudowanie portalu cyfrowego elektroonlinepl adresowanego do sektora elektrycznego i jego otoczenia – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie powszechnie dostępnej biblioteki internetowej wypożyczającej zabezpieczone i niezabezpieczone książki w postaci cyfrowej – szkolenia biznesowe
 • stworzenie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi – szkolenia z delegowania
 • wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowoczesnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej – szkolenia firmowe
 • zwiększenie potencjału badawczego laboratorium zakładowego Wagonów Świdnica SA – szkolenia interpersonalne
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – treningi firmowe
 • kontrola procesów biznesowych Handlopex SA i partnerów poprzez implementacja modelu informatycznego B2B – warsztaty z konfliktów
 • Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i uruchomienie innowacyjnych technologii produkcji świec – szkolenia biznesowe
 • Budowa modelu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich – warsztaty z obslugi klienta
 • Budowa serwisu społecznościowego usług zdigitalizowanych wspierających zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu – szkolenia sprzedażowe
 • – szkolenia z zarządzania czasem
 • e-budowa – innowacyjna obsługa procesu inwestycyjnego w budownictwie – szkolenia sprzedażowe
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych – szkolenia menedżerskie