Sesje inspiracyjne – nagrodzeni absolwenci

Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe tu i teraz składamy wyrazy wdzięczności (i dodatkowo przyznajemy wymienione poniżej upominki) za zaangażowanie na wypełnienie naszej ankiety, który przesłali Państwu nasi ankieterzy Aron Kańtoch, Herman Kandora, Ananiasz Lukasik i Gwidon Dobrzyński w czasie warsztatu Tatrzańskie Filmowe Zabawy Team Building

  • Erwin Kaźmierczak, Psychoterapeuta, Hańsk, przesyłamy bezpłatny voucher na kurs dofinansowany „Prowadzenie efektywnych spotkań zespołu” lub imprezę i zabawę team building oraz publikację „Wprowadzenie do logopedii”
  • Augustyn Stachewicz, Radca prawny, Marcinowice, zapraszamy gratisowo na moduł coachingowy „teoria i praktykaograniczeń – zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych” lub zabawę i grę integracyjną a także wydawnictwo „Biznes w internecie”
  • Ignacy Kasperczyk, Dekorator wnętrz, Walce, zapraszamy gratisowo na panel dyskusyjny „ zaawansowane metody wewnętrznej komunikacji bezpośredniej, w tym efektywne prowadzenie spotkań, zebrań” lub jedną z naszych gier integracyjnych plus wydawnictwo „Socjologia ekonomiczna”
  • Kacper Banka, Licytator, Masłów, dostaje od nas zaproszenie na kurs dofinansowany „Etyczne wywieranie wpływu na ludzi. jak przekonywać innych do naszych pomysłów i propozycji?” lub imprezę i zabawę team building plus wydawnictwo „Ekspert Budowlany 5/2013”
  • Ambroży Iwan, Gięciarz drewna, Paczków, wygrywa bilet na kurs dofinansowany „Sztuka prowadzenia dyskusji” lub wyjazd integracyjny a ponadto książkę „Optymalizacja decyzji w arkuszu kalkulacyjnym”
  • Sylwester Klein, Zaopatrzeniowiec, Pilzno, przesyłamy bezpłatny voucher na panel moderowany „ Praktyczne aspekty prowadzenia nowych projektów” lub warsztat z pracy zespołowej plus publikację „Ucieczki z Sybiru”
  • Waldemar Boguś, Aktor , Golub-Dobrzyń, wygrywa bilet na moduł coachingowy „skuteczne negocjacje szkolenie otwarte” lub szkolenie team building a ponadto publikację „Dlaczego poszli za Hitlerem”