Dotacje na kursy biznesowe


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Lubuski Program Edukacyjny” do eksperckiego etapu przechodzą poniższe granty:

 • wypracowanie zdalnej platformy e-handlowej umożliwiającej automatyczną aktywację sprofilowanych, łatwych w obsłudze sklepów mobilnych (ClickSale) – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie międzynarodowej elektronicznej platformy społecznościowo-transakcyjnej B2B – Extranet BBEU – szkolenia biznesowe
 • Konferencje Dla Menedżerów – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie platformy B2b dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie portalu umożliwiającego wspólną pracę oraz tworzenie witryn intranetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – warsztaty ze stresu
 • stworzenie serwisu zdalnego stanowiącego platformę komunikacji między gabinetami kosmetycznymi i ich odbiorcami – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie wortalu mobilnego poświęconego tematyce alergii MojeAlergiePL – szkolenia z konfliktów
 • PKWiU 316211 – warsztaty sprzedażowe
 • zoptymalizowanie udziału sprzedaży importowej poprzez intensywne pozyskiwanie klientów – warsztaty negocjacyjne
 • „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” – treningi z przywództwa
 • AutoNegocjatorpl – wypracowanie elektronicznej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu pozyskanieu nowych samochodów – treningi z kreatywności
 • zdiagnozowanie i uruchomienie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – szkolenia biznesowe
 • Budowa nowoczesnej platformy mobilnej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości procesów biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią systemem B2B – szkolenia biznesowe
 • Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry – warsztaty HR
 • Doradztwo przygotowujace Przedsiębiorstwo do pozyskania zewnetrznych zródeł finansowania – treningi HR
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej procedury produkcji znacząco ulepszonych zamknięć – szkolenia handlowe
 • E-konfigurator modelów solarnych – szkolenia miekkie