Informacja – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Aktualności – test – Kurs CoachówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Akademia Trenerów Wewnętrznych:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Wiodącym projektem będzie blog seminaryjny szkolenie z zarządzania ludźmi

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Dla dyrektorów
 • Inteligencja emocjonalna
 • Zarządzanie czasem dla sprzedawców
 • Sztuka rozmów oceniających- jak wyznaczać cele, jak oceniać, by motywować?


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • „OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA”
 • FUNDACJA „NOWOCZESNY SZPITAL”
 • FUNDACJA FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ
 • ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI
 • POŁUDNIOWO-WSCHODNI INSTYTUT NAUKOWY
 • FUNDACJA „POMAGAMY DZIECIAKOM ZIEMI ŁÓDZKIEJ”
 • STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ „KONWALIA” W MAŁEJ WSI
 • MIEJSKI BIAŁOSTOCKI KLUB BRYDŻOWY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU „TARCZA”
 • TATRZAŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W ZAKOPANEM
 • FUNDACJA IMIENIA KRZYWDÓW I BIEŃKÓW
 • CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • FUNDACJA „WARBUD – WARTO POMAGAĆ”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO „ABDOMINEK”