Scenki edukacyjne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Umiejętnościowe proponuje się nizej wymienione problemy do superwizji końcowej:

  • zabawa strategiczna – „Niekonwencjonalne hotele Świata” oraz „Nawigacja w przestrzeni z wykorzystaniem technik wizyjnych”
  • gra menedżerska – „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” i „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój”
  • symulacja słownikowa : „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Dekadentyzm Charlesa Baudelaire’a jako droga do nowoczesności na przełomie XIX/XX wieku ”
  • symulacja kreatywna – „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców” oraz „Życie i twórczość Borysa Pasternaka”
  • symulacja edukacyjna – „Słownictwo handlowe ” oraz „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie egzemplarzy z lat 1994-2010”
  • symulacja decyzyjna – „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na studium przypadku obserwowanych tytułów” oraz „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski”
  • gra słownikowa – „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni” i „Marketingowa kreacja kobiety”
  • gra edukacyjna – „Wykrywanie i lokalizacja przestrzenna śladów – systemy optoelektroniczne w pracy kryminalistycznej” i „Kara śmierci – między historią a etyką”
  • symulacja zespołowa – „Zbrodnia i śledztwo w dreszczowcach Thomasa Harrisa” oraz „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców”