Ćwiczenia komunikacyjne – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy poniższe tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja menedżerska : „Polska okresu PRL-u widziana oczami dziecka na przykładzie komiksu „Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają” Marzeny Sowy” i „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego”
  • zabawa zespołowa – „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ” i „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii”
  • symulacja decyzyjna – „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania” oraz Systemowe Gry oraz „U2 jako urzeczywistnienie mitu popkultury w społeczeństwie postmodernistycznym”
  • symulacja słownikowa – „Zdalna detekcja par i gazów w wydychanym powietrzu osoby fizycznej” oraz „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa”
  • gra słownikowa : „Dziennikarstwo internetowe w dobie cywilizacji medialnej” i „Igrzyska gladiatorskie”
  • symulacja decyzyjna – „Kobieta w rodzinie muzułmańskiej” i „Motyw diabła w polskiej kulturze ludowej”
  • gra strategiczna – „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej” oraz „Wpływ zajęć fitness na zdrowie i samopoczucie w opinii wybranych grup kobiet w województwie lubelskim”
  • symulacja edukacyjna – „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” oraz „Temat miłości tragicznej w zachodniej literaturze romantycznej”
  • zabawa komunikacyjna – „Tygodnik „Polityka” wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1990” oraz „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej”