Najnowsze szkolenia z biznesu

 • e-MPoint – zbudowanie innowacyjnego wirtualnego procesu zarządzania treścią kiosków informacyjnych
 • Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych metodyki zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • Fototonika i Technologie Terahercowe – wzmocnienie strategii działania Wydziałowego Centrum Badawczego – szkolenia zamkniete
 • innowacyjne e-usługi wspierające rozwój turystyki aktywnej kluczem do sukcesu portalu trailpl – warsztaty z konfliktów i bezpłatne szkolenia z zarządzania projektem
 • modernizacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym – szkolenia handlowe
 • Wykłady Kreatywność – szkolenia pracownicze i weekendowe szkolenia biznesowe
 • Internet w domach mieszkańców Szczawnicy
 • elektroniczna struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi ze stresu
 • mobilna e-usługa GRID – szkolenia ze stresu
 • Konsolidacja i centralizacja procesów celnych i podatkowych –
 • Mieszanki mineralno-asfaltowe nowej generacji – szkolenia sprzedażowe
 • Multimedialne kursy osystemowania oraz technik komputerowych przez Internet
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty negocjacyjne
 • Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych – szkolenia sprzedażowe
 • Ochrona własności intelektualnej – system informacji dla przedsiębiorców Polski Wschodniej – treningi interpersonalne
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • plID – Polska ID karta – warsztaty ze stresu
 • Portal wymiany miejsc pracy wwwwymienpracepl – warsztaty z zarządzania czasem
 • Pozyskanie usług doradczych na opracowanie koncepcji dynamizacji importu firmy Interszczel
 • program dynamizacji eksportu Domu Samochodowego GERMAZ Sp z oo – szkolenia handlowe
 • Przeprowadzenie badań i implementacja do produkcji nowoczesnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej – szkolenia z przywództwa
 • Rozpoczęcie eksportu przez Przedsiębiorstwo Mistero Milano
 • rozwój importu dla firmy 4Visitors – szkolenia firmowe
 • rozwój działalnosci importowej przez udział w misji gospodarczej do USA
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – szkolenia menedżerskie
 • rozwój firmy CP Energia poprzez sporządzenie koncepcji intensyfikacji importu gazu LNG
 • skok technologiczny firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie modelu B2B – warsztaty firmowe
 • rozwój Spółki Ensalta poprzez sporządzenie koncepcji rozwoju eksportu dla świadczonych usług
 • Stacjonarny Inteligentny proces Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR – treningi miekkie
 • Śląska BIO-FARMA Centrum Bioprocedury, Bioinżynierii i Bioinformatyki
 • UCZESTNICY – utworzenie serwisu cyfrowego służącego realizacji usługi wsparcia organizacyjnego oraz rejestracji uczestników wydarzeń – warsztaty interpersonalne
 • Uworzenie CBR w firmie Autocomp Management Sp z oo – szkolenia z przywództwa
 • Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku pt: „Sposób wykrywania obecności badanej substancji” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A Gamian,
 • Wdrozenie produkcji nowoczesnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu nowoczesnej procedury laserowej – warsztaty interpersonalne
 • wzmocnienie na zbudowanie harmonogramu ekspansji importu dla firmy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp J – warsztaty sprzedażowe
 • Wyposażenie stanowisk pracy personelu zarządzającego realizacją 7 osi i działania 83 i 84 w ramach 8 osi PO IG w 2010 roku realizowane przez WWPE
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia z kreatywności
 • Zaprojektowanie i uruchomienie do produkcji innowacyjnych układarek rur serii SB – treningi z delegowania
 • zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opraw oświetleniowych do diod typu LED w spółce Światło system PLEXIFORM woj mazowieckie
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – warsztaty sprzedażowe
 • Zoptymalizowanie sprzedaży innowacyjnych produktów firmy Interton Sp z oo poprzez skok technologiczny działalności importowej – szkolenia z przywództwa}