Spotkania Team Building – Zimowy Kongres


Ponizszym współpartnerom uprzejmie składają wyrazy wdzięczności w imieniu Grupy Kapitałowej za uwagę przeznaczoną na patronat dydaktyczny – podpisano: Gerald Chmiel, Grzegorz Skarżyński, Błażej Zaremba i Edgar Jakimowicz

 • Sympozjum obliczeniowych metod ab initio
 • Wiosenny Kurs Doradców Zarządzania Spotkania Integracyjne i Team Building w parku linowym
 • 70-lecie ekonomii Polskiej na Ziemiach Zachodnich jak również Północnych. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość.
 • Zdejmowanie obrazów z pomocą światła. Historia pierwszej fotografii w Estonii . Neopiktorializm
 • IX Studium Przypadku integracyjne Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ – Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego – dopuszczalność oraz granice jej prowadzenia
 • Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku
 • Bezpieczna komunikacja tramwajowa w Olsztynie
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building pt. Przestępstwa oraz nieprawidłowości wyborcze.
 • Diagnoostyka dopplerowska w położnictwie jak również ginekologii ( badania skryningowe jak również ocena dobrostanu płodu).
 • Polityczna architektura w Europie Środkowej w długim XIX wieku
 • Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej
 • Seminarium team building Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach
 • Seminarium team building „Jakość Energii Elektrycznej”
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna w niepłodności, onkologii ginekologicznej oraz uroginekologii