Zabawy Team Building – Mazurski Program


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie bardzo składają wyrazy wdzięczności ze strony Kierownictwa Fundacji za uwagę przeznaczoną na życzliwa rekomendację – podpisano: Maksymilian Kajzer, Bogumił Konopka, Łucjan Bednarek i Władysław Smolarek

 • XI Jesienne Spotkania Międzywydziałowe „Diagnostyka obrazowa wątroby – jeden narząd, wiele problemów”
 • Wrocławski Kurs Dyrektorów ds. Edukacji Eventy Integracyjne
 • XXII Konferencja Teoretyczna team building „Pojazdy Szynowe 2016”
 • V Łódzka Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa Nowości w Medycynie Zakażeń.
 • Media w ekonomii – Ekonomia w mediach
 • Combinatorics and Groups
 • Europejskie procesy modernizacyjne. Sznase a także wyzwania.
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building dot. rynków finansowych
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna międzywydzałowa Konferencja Seksuologiczna
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Słowenii
 • Spotkanie integracyjne dotyczące zadania badawczego nr 7 „Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji a także w sytuacjach awaryjnych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego” strategicznego projektu badawczego „rozwiązania inżynieryjne wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”
 • Ochrona przed PEM. Doskonalenie metod pomiarowych pól elektromagnetycznych oraz oceny ekspozycji zawodowej i środowiskowej. Porównania międzylaboratoryjne w zakresie 50Hz i 18 GHz
 • Kultura a także metoda.Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu
 • Doskonalenie kompetencji kadr zarządzających oświatą