Weekendowe warsztaty

 • Ewaluacja w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku realizowana przez WWPE
 • Foresight „Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę
 • incuBITNETable – Instytut preinkubacji i komercjalizacji przedsięwzięć opartych na metodykach sektora Internet/Mobile – warsztaty menedżerskie
 • nowoczesne procesy wspomagania technicznego zrównoważonego ekspansji gospodarki – warsztaty sprzedażowe i sobotnie szkolenia z przywództwa
 • nowoczesne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj – warsztaty z zarządzania czasem
 • Szkolenia – szkolenia negocjacyjne i współfinansowane szkolenia pracownicze
 • Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim
 • cyfrowa struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia HR
 • Katalizator inwestycji – usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego – warsztaty z obslugi klienta
 • Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe, szafy kartotekowe, nabycie i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz opracowanie Lokalnego modelu Informatyc –
 • Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – unowocześnienie i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe – szkolenia zamkniete
 • Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi handlowe
 • Ochrona patentowa metody sekwencjonowania elementów kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydów i/lub analogów oligonukleotydów – treningi pracownicze
 • OFFICE FOR DESIGN MACIEJ KARPIAK NA RYNKU HOLENDERSKIM – treningi z zarządzania czasem
 • Panel Administracyjno-Księgowy dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Firm Administracyjnych z dostępem przez Internet
 • Plan dynamizacji importu innowacyjnych produktów Grupy3 drogą do skutecznego wejścia na nowe rynki zagraniczne – treningi miekkie
 • Portal elektroniczny E-farmacja umożliwiający porównywanie leków dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym – szkolenia firmowe
 • Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo – Żegrze – dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych
 • program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku – szkolenia handlowe
 • Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych dotyczących ekomodernizacyjnej metodyki i produktu – szkolenia miekkie
 • Rowój Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez eksport
 • skok technologiczny importu firmy FM Zania Sp z oo poprzez sporządzenie planu ekspansji importu – warsztaty HR
 • wzmocnienie strategii działania eksportu w firmie Ardea Arte przez zbudowanie i wprowadzenie w życie planu dynamizacji
 • skok technologiczny działalności eksportowej poprzez sporządzenie planu ekspansji importu – szkolenia handlowe
 • unowocześnienie Firmy „PH PODHALE” Sp z oo poprzez działalność importową
 • unowocześnienie firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z konfliktów
 • wzmocnienie strategii działania spółki FILDNET poprzez eksport oprojektowania usprawniającego procesy biznesowe
 • Sprawni-Niepełnosprawnym – warsztaty menedżerskie
 • Technologie laserowe i optomechaniczne w zastosowaniach przemysłowych i medycznych
 • Unikalna koncepcja usług interaktywnych dla nowożeńców oraz osób harmonogramujących ślub – szkolenia z przywództwa
 • podwyższonych parametrach jakościowych – treningi z przywództwa
 • Wdrażane informatyczne programy B2B szansą dalszego ekspansji dla 4 przedsiębiorstw
 • Wdrażanie elektronicznego biznesu B2B jako kolejny krok w rozwoju firmy z 60-letnią tradycją – warsztaty z przywództwa
 • Wirtualny doradca w zakresie kredytowania, pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej – treningi z zarządzania czasem
 • Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – treningi z komunikacji
 • Zaprocesowanie i uruchomienie przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia – szkolenia z konfliktów
 • nabycie i uruchomienie oprogramowania do systemowej kontroli i realizacji zleceń produkcyjnych
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia handlowe
 • nabycie usług doradczych dla opracowania koncepcji dynamizacji eksportu firmy GUM Sp z oo – szkolenia z przywództwa}