Scenki biznesowe – seminarium mgr Lipiński


Gry biznesowe – lista na szkolenie:

 • Gry HR zaoczni
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Gry szkoleniowe , dr hab. F. Ciongwa
 • Budownictwo drewniane – cerkwie drewniane w Karpatach, cz. 2
 • Film amatorski bez błędów
 • Gry menedżerskie , mgr F. Chajdas
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania szkoleniowe uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena biznesowa szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena biznesowa wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu
 • Sygnały ze skalnych ścian. Tragedie tatrzańskie. Wyd. III
 • W górach Alaski i Kanady
 • „Nastolatek w świecie, czyli całkiem dorosłe problemy młodych bohaterów”
 • O Filifionce, która wierzyła w katastrofy – ove Jansson (61)
 • Anatomia człowieka (tom II) – prof. Adam Bochenek (254)
 • Kryzys psychoanalizy – Erich Fromm (807)
 • Mecz rewanżowy – Philip K. Dick (1530)
 • Przesyłka z Salonik – Robert Ludlum (2124)
 • Zaklęty dwór – Walery Łoziński (3151)
 • Trzy źródła – Piotr Cielesz (3578)
 • Przygotowani na kontakt – Lyssa Royal (4083)
 • Klin – Joanna Chmielewska (4763)
 • Sześć stopni umierania – Grzegorz Ogórek (5308)
 • Przybysz (tom 4 – Prekursor) – Caroline Janice Cherryh (6224)
 • Visual C++ 6.0 – Podstawy programowania – Jan Bielecki (7020)
 • Gry biznesowe , prof. F. Burzyński