Informacja – zaliczenie – Kurs Coachów

Zawiadomienie – weryfikacja – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Coachów Biznesu:

Celem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a potem przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Wiodącym zadaniem powinien stać się temat szkolenia z komunikacji

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Skuteczne spotkanie handlowe
 • Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka
 • Planowanie i sprawozdawczość w jednostce
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TĘCZA” DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
 • FUNDACJA AMICUS UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI
 • FUNDACJA IM. ANDRZEJA BARDZIŃSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ-SZKÓŁKA PIŁKARSKA „MOSIR” JASTRZĘBIE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM I ZESPOŁEM DOWNA „DAJMY DZIECIOM NADZEJĘ”
 • GMINNY KLUB SPORTOWY „BUCOVIA” BUKOWA
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW URLI
 • STOWARZYSZENIE SPORT-MED
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
 • MILANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 • PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „ISKIERKA NADZIEI”
 • STOWARZYSZENIE DZIECI SPECJALNEJ TROSKI – „ISKIERKA”
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • FUNDACJA POMOCY „GERON”
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA