Subwencje na warsztaty dla firm


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Program Regionalny” do drugiego etapu dopuszczono następujące projekty:

 • zbudowanie mobilnej platformy komunikacyjnej wideo dla przedsiębiorstw – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie mobilnego systemu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci internetowej w modelu rozproszonym – szkolenia interpersonalne
 • Pracownicze Wykłady Zamknięte W Bielsku Białej – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie platformy zdalnej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – treningi negocjacyjne
 • stworzenie platformy z nowoczesnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – szkolenia pracownicze
 • stworzenie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – treningi ze stresu
 • zbudowanie serwisu wwwcorobimynet – nowego wymiaru informacji turystycznej – treningi z delegowania
 • przyrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy „Globalvanet” poprzez uruchomienie systemu B2B – treningi z konfliktów
 • zoptymalizowanie udziału importu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – warsztaty sprzedażowe
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanoprocedury – szkolenia firmowe
 • – szkolenia z zarządzania czasem
 • zaudytowanie materiałów niepalnych i ich implementacja w masowym transporcie pasażerskimPKWiU 361111-3000 – treningi miekkie
 • Budowa i produkcja nowoczesnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji PKWiU 2433 – szkolenia handlowe
 • Centrum Innowacji ATM – warsztaty pracownicze
 • Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych – szkolenia zamkniete
 • Działanie61Paszport do importu – szansą na rozwój firmy CEPR na arenie międzynarodowej – warsztaty z delegowania
 • cyfrowy model Wspierający Procesy Rekrutacyjne – szkolenia pracownicze