Ćwiczenia biznesowe – wytyczne do zaliczenia


Informujemy że na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Doświadczalne proponuje się prezentowane na niniejszej liście tezy do zaliczenia:

  • symulacja strategiczna : „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej” oraz „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu”
  • zabawa słownikowa : „Śmierć w filmach Andrzeja Wajdy i w prozie Jarosława Iwaszkiewicza” i „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • symulacja menedżerska : „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni” i Gry Strategiczne oraz „Kultura masowa i środki jej przekazu ”
  • zabawa menedżerska : „Edukacyjny potencjał Świętokrzyskiego Parku Narodowego” i „Cybarprzestrzeń jako zjawisko kulturowe”
  • gra menedżerska : „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu” i „Propaganda w stosunkach polsko-niemieckich czasów II wojny światowej i początku XXI wieku”
  • gra kreatywna : „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany” i „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej”
  • symulacja edukacyjna – „Stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej” i „Święty Sawa i ród Nemanjiciów – między serbskim prawosławiem, a Świetosawiem”
  • gra edukacyjna : „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie” oraz „Wywiad jako źródlo wiedzy”
  • zabawa zespołowa : „Nazwy trunków serwowanych w wielkopolskich pubach” i „Komunikacja w rodzinie. Weryfikacja zdarzeń komunikacyjnych w rodzinie polskiej i szwedzkiej”