Scenki edukacyjne – hipotezy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe dopuszcza się tu przedstawione tematy do zaliczenia:

  • gra komunikacyjna – „Rola mass mediów w kreowaniu wizerunku społecznego” i „Charakterystyka postaci wampirycznej w dostępnych utworach literackich”
  • symulacja komunikacyjna : „Komunikacja międzyludzka ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej” oraz „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej”
  • zabawa zespołowa : „Seks i erotyka w reklamie” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Odzwierciedlenie natury ludzkiej na podstawie powieści Oscara Wilde’a „Portret Doriana Graya””
  • gra komunikacyjna : „Możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce” i „Zachowania suicydalne jako problem społeczny w procesie socjalizacji młodzieży i ich przedstawienie w mediach”
  • symulacja językowa : „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego” oraz „Wpływ reklamy na młodzież”
  • gra kreatywna – „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu” i „Serwis „Nasza-Klasa” a komunikacja w Internecie”
  • symulacja menedżerska : „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu” oraz „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region”
  • gra językowa – „Nowe oblicze wyszukiwania informacji w Word Wide Web. Kontrola graficznych narzędzi wyszukiwawczych” i „Anglicyzmy w prasie młodzieżowej”
  • zabawa menedżerska – „Granice wspołczesnego tabu” oraz „Projekt wycieczki pieszej po Beskidzie Żywieckim”